Veien til golf kurs!
Vi arrangerer VTG kurs etter behov. Meld interesse her!
Kontakt oss:
Giske Golfklubb, Nørestranda 81, 6040 Vigra. E-post, post@giskegolf.no. Styreleder Egil Valderhaug, mobil 97670501.
Golfonline Logo
Brukernavn

Passord


Hjelp til login?
Glemt passord?
Startsida
Baneguide
Turneringer
Medlemsskap
Styre og komiteer
Klubbmester
Hole in One
Kontakt oss
Bildegalleri
Linker
Artikkel forfattere
Arkiv
Årsmøtet 2012
Oppdatert 06.05.2012 av ukjent. Publisert 21.03.2012 av ukjent
Årsmøtet 2012

Ble arrangert onsdag den 14 marskl 1900 i klubbenslokaler på Gjøsund .

Saksliste:

1 Åpning av årsmøtet.
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Valg av ordstyrer
4 Valg av referent.
5 Valg av to deltakere til å underskrive årsmøtetprotokoll
6 Årsmelding
7 Regnskap.
8 Fassetting av kontingenter for 2012
9 Innkomne forslag:

a.Innføre torsdag-golf for nybegynnere.
b. Arrangwr felles pro-timer.
c.Arranger golf-kurs
d.Ansette noen til å klippe banen.
e.Nedsette en arbeidsgruppe på 3-4personer , som skal arbeide foralternative/framtidig golfbane i Giske. I denne gruppen skal/bør det være en represtant fra styre.

10 Budsjett
11 Valg.
12 Avsluttning.
Kort samendrag.

Innkalling ble godkjent selvom styret ikke hadde fulgt vedtektene. Styret lovet at de skulle følge vedtektene neste år og at de skulle bruk andre medier(internett/sms) i tilegg til de de brukt i år (kun avisa)

Åsmelding og regnskap ble godkjent,

Årsmeldingen:

Listet opp alle som hadde sittet i styre og komiteer.
Vi har pr 31.12.2011 107 medlemer i Giske Golfklubb.
De beklaget at det ikke ble arrangert Vei til Golf Kurs og at de har arbeidet med å finne en løsning for 2012.
Det ble arrangert 6 turneringer.
Årsfest ble arrangert i lokalene til Valumin og var en sukse.
Styret takket banekomiteen for god innsats , og banen har fremstått særdelse velstelt og flott dette året.
Klubbens økonmi har vært tilfredstillende , med et lite overskudd.
Styret har i periode arbeidet med nye alternativ til golfbane . Det er no to aktuelle områder som det skal jobbes videre med.


Regnskapet.
Visser at vi gikk med et lite overskudd og at driften av banen gikk ned med 70 000 i forhold til året før.

Kontingenter for 2012 ble de samme som i fjor, og i tilegg kom et nybegynner tilbud:
Meldlemskap,spillerett og vei til golfkurs til kr 2000.(Kun for nybegynner)

Innkomne forslag a,b og c ble det opptil den nye komiteen og gjennomføre.
Forslag D hadde de allrede gjort, de har avtalt med Anders Thunem om klipping.
Forslag e så ble det opprett en arbeidsgruppe som skal arbeide med begge alternativene.

Budsjette ble godkjent.
Valg se under kontakt personer så vil du se hvem som sitter i de forskjellige komiteene og styret.

Ha et et Godt Golf År
Ta kontakt for sponsoravtale Nordea Sparebanken Møre Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale