Veien til golf kurs!
Vi arrangerer VTG kurs etter behov. Meld interesse her!
Kontakt oss:
Giske Golfklubb, Nørestranda 81, 6040 Vigra. E-post, post@giskegolf.no. Styreleder Egil Valderhaug, mobil 97670501.
Golfonline Logo
Brukernavn

Passord


Hjelp til login?
Glemt passord?
Startsida
Baneguide
Turneringer
Medlemsskap
Styre og komiteer
Klubbmester
Hole in One
Kontakt oss
Bildegalleri
Linker
Artikkel forfattere
Arkiv
ÅRSMØTE
Oppdatert 21.03.2019 av Daniel Giske. Publisert 18.03.2013 av ukjent
Årsmøtet 2013
Referat fra Årsmøtet i Giske Golfklubb.

Årsmøtet ble avholdt på klubbens lokaler på Gjøsund, onsdag 6. mars 2013 kl. 19:00
Tilsammen 14 medlemmer møtte på årsmøtet.

Sakliste:
Åpning av årsmøtet.
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Valg av ordstyrer.
Valg av referent.
Valg av to deltakere til å underskrive årsmøteprotokoll.
Årsmelding.
Regnskap.
Fastsetting av kontingent for 2012.
Innkomne forslag.
Fri spillerett etter betalt spillerett i 5 år
Tilby medlemmer av Ålesund GK spillerett uten å være medlem.
Legge ned hjemmesiden.
Budsjett.
Valg.
Avslutning.

Åpning av årsmøtet:
Ruth Roald ønsket alle medlemmene velkommen.

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Årsmøtet oppfordret styret til å bruke klubbens hjemmeside og golfbox for å informere
Medlemmene om årsmøtet, i tillegg til andre saker som de mener er viktig for medlemmene.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Valg av ordstyrer:
Ruth Roald ble enstemmig valgt til ordstyrer.

Valg av referent.
Terje Molnes ble enstemmig valgt til referent.

Valg av to deltakere til å underskrive årsmøteprotokoll.
Lars Haahjem og Hanna Nedregaard ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.


Årsmelding
Ruth Roald refererte årsmeldingen.
Årsmøtet hadde ingen merknader til årsmeldingen og denne ble enstemmig godkjent.

Regnskap.
Hanne Nedregaard gikk gjennom regnskapet, og dette ble enstemmig godkjent av årsmøtet.


Fastsetting av kontingent for 2013.

Styrets forslag til kontingent for 2013
Ungdom opptil 21 år og studenter: kr. 600
Senior 20 - 66 år: (inklusiv Norsk Golf) kr. 1.700
Ektefelle: kr. 1.300
Pensjonist: kr. 750
Fjernmedlemskap. kr. 600
Spillerett 2013: kr. 1.000
GreenFee medlemmer GGK kr. 100

Kurs/Medlemskontingent og
spillerett for nybegynnere kr. 2.000


Styrets forslag ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Innkomne forslag.
Fri spillerett etter betalt spillerett i 5 år. Nedstemt
Tilby medlemmer av Ålesund GK spillerett uten å være medlem. Nedstemt
Legge ned klubbens hjemmeside. Nedstemt

Reidar Roald ble valgt til å gå instruktørkurs.
Knut Petter Holen ble valgt til å drifte hjemmesiden.

Budsjett:
Hanne Nedregaard gikk gjennom foreslåtte budsjett, og dette ble enstemmig godkjent av årsmøtet

Valg:
Valgkomitéens innstiling ble gjennomgått av Magnar Roald og enstemmig godkjent av årsmøtet. Hanne Nedregaard innkaller til første styremøte, der styret konstituerer seg selv med leder. Valgkomiteens innstilling til styre og komiteer for 2013.


Styre:
Lars Haahjem, Per Skarset, Ruth Roald, Egil Valderhaug, Frode Alnes, Hanne Nedregaard,
Varamann
Severin Roald

Kurs/HCP komité:
Ronald Arntsen, Reidar Roald


Bane komité:
Anders Thunem, Knut Petter Holen, Kristian Dimmen Mekaniar , Pål Molnes , Bernt Helge Rørvi Reparatør

Turnering/Fest komité:
Sveinung Jangaard, Per Roar Traa, Frode Lars Rørvik, Christian Valderhaug, Eli Rørvik

Revisorer:
Jonny Furnes, Oddmund Roald

Valg komité:
Christian Valderhaug, Stein Rørvik, Kristian Dimmen

Avslutning:
Ruth Roald takket for vel avviklet årsmøte og ønsket det nye styret og komitéene velkommen.
Ny golfbane
Per Skarset orienterte om arbeidet med ny bane på Vigra.


Gjøsund, 16. mars 2013

Referent: Terje Molnes

Ta kontakt for sponsoravtale Nordea Sparebanken Møre Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale