Veien til golf kurs!
Vi arrangerer VTG kurs etter behov. Meld interesse her!
Kontakt oss:
Giske Golfklubb, Nørestranda 81, 6040 Vigra. E-post, post@giskegolf.no. Styreleder Egil Valderhaug, mobil 97670501.
Golfonline Logo
Brukernavn

Passord


Hjelp til login?
Glemt passord?
Startsida
Baneguide
Turneringer
Medlemsskap
Styre og komiteer
Klubbmester
Hole in One
Kontakt oss
Bildegalleri
Linker
Artikkel forfattere
Arkiv
Referat årsmøte i Giske Golfklubb 6. Mars - 2019, kl 19.00
Publisert 22.03.2019 av Daniel Giske
Sted: Gjøsund.
SAKLISTE:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av referent
5. Valg av to til å underskrive protokoll
6. Årsmelding
7. Regnskap
8. Fastsette kontigent 2019
9. Budsjett 2019
10. Valg
11. Avslutning

Sak 1: Åpning av årsmøtet
Styrets leder Egil Valderhaug ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3: Valg av ordstyrer
Egil Valderhaug ble enstemmig valgt som ordstyrer.

Sak 4: Valg av referent
Lars Haahjem ble enstemmig valgt som referent.

Sak 5: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Magnar Roald og Ronny Fylling ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Sak 6: Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent uten innsigelser.

Sak 7: Regnskap
Regnskapet for 2018 ble gjennomgått og godkjent uten innsigelser.

Sak 8: Fastsetting av kontigenter, spilleretter og greenfee 2019
Det ble en liten diskusjon rundt styrets forslag til økning av prisen på årsspillerett fra kr. 1000,- til kr. 1300,-. Noen mente at satsen burde økes til kr. 1500,- nå som banen utvides med 3 nye hull.

Styrets argumentasjon for valg av en mer moderat økning det første året med 9 hull ble til slutt akseptert og godkjent av årsmøtet og satsene blir som følger:

Kontingent / Spillerett

Hovedmedlem kr 1700,- / kr 1300,-

Ledsager til hovedmedlem kr 1300,- / kr 1300,-

Senior/trygdet/ufør kr 750,- / kr 1300,-

Junior kr 750,- / kr 1000,-

Fjernmedlem kr 750,-

Barn t.o.m. 15 år med foreldre
som hovedmedlem gratis gratis

Barn t.o.m. 15 år kr 250,- gratis

Medlemmer i andre klubber kr 2000,-Greenfee medlemmer kr 200,-

Greenfee voksne andre klubber kr 250,-

Greenfee hovedmedlemmer i ÅGK hvis ny avtale inngås kr 200,-

Greenfee juniorer kr 150,-

Greenfee juniorer andre klubber kr 200,-

Leie av scooter 18 hulls runde kr 100,-

Leie av golfsett 18 hulls runde kr 50,-

Sak 9: Budsjett
Styrets budsjettforslag ble gjennomgått og enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 10: Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre og komiteer ble enstemmig vedtatt og blir som følger:

Styre:
Egil Valderhaug - Leder - for ett år
Severin Inge Roald - Nestleder - ikke på valg
Frode Alnes - Sekretær - for to år
Hanne Nedregaard - Kasserer - for to år
Christian Valderhaug - Styremedlem - ikke på valg
Ruth Roald - Styremedlem - for to år
Lars Haahjem - Styremedlem - for ett år

Komiteer:

Banekomitee / Baneutvidelse:
Egil Valderhaug
Severin Inge Roald
Anders Thunem
Ronny Fylling
Per Skarset

Veien til Golf/HCP:
Reidar Roald
Lars Haahjem
Egil Valderhaug

Revisor:
Ronny Fylling
Terje Molnes

Banekomite drift/vedlikehold:
Anders Thunem
Pål Molnes
Anders Molnes
Frode Alnes
Lisbeth Fylling

Sponsorkomite:
Christian Valderhaug
Ruth Roald

Turneringskomite:
Christian Valderhaug
Ronald Arntsen

Valgkomite:
Styret

Sak 12: Avslutning
Egil orienterte årsmøtet om pågående utbedringsarbeider på 6 hulls banen, som i hovedsak dreier seg om: grøfting/ drenering langs vegen på hull 4, i bakkant av hull 5 og på driving range, samt planting av bjørketrær mellom hull 3 og 4 (hvor det tidligere var hvite pinner), utvidelse av parkeringsplassen ved klubbhuset og oppsetting av et gjerde på driving rangen.

Ellers var det ingen andre saker til behandling og ordstyrer takket for oppmøtet.

Vigra 11.03.2019
Ta kontakt for sponsoravtale Nordea Sparebanken Møre Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale